Reprezentujemy Klientów przez sądami i urzędami we wszelkich sprawach wymagających pomocy prawnej, a szczególne doświadczenie posiadamy w zakresie:

 • spraw karnych, w tym dotyczących przestępstw gospodarczych i grup przestępczych,
 • postępowań wykonawczych, tj.
  • o odroczenie wykonania kary, 
  • o przerwę w karze, 
  • o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
   

  a nadto  

 • ochrony własności i posiadania;
 • sporów granicznych;
 • odzyskiwania nieruchomości, w tym zajętych pod ogrody działkowe;
 • spraw rozwodowych;
 • o podział majątku dorobkowego ( małżeńskiego ) i spadkowego;
 • prawa budowlanego i postępowań przed organami nadzoru budowlanego;
 • koncesji na obrót paliwami;
 • prawa łowieckiego.